top of page

De kleuren van verandering

Gaat jouw organisatie door een #verandering heen? Dit is een turbulente periode waarin er gebrek kan zijn aan vastigheid en/of duidelijkheid. Hoe begeleid je zo’n verandering nu? Wat moet je doen, welke communicatiemiddelen kun je inzetten om de verandering zo stabiel mogelijk te laten verlopen? Lisa deelt een theorie die je verder kan helpen.


Er zijn vele wegen die naar Rome leiden

Een communicatietheorie die je kan helpen een verandering zo soepel mogelijk te laten verlopen is de kleurentheorie van de Caluwé en Vermaak. Deze theorie gaat ervan uit dat organisaties kunnen veranderen via vijf verschillende routes. De routes hebben ieder een kleur gekregen: wit, groen, rood, blauw en geel. Binnen iedere route staat een andere manier van denken centraal.


De verschillende kleuren bieden een methode voor het kiezen van de juiste #veranderaanpak voor jouw organisatie. Het concept kan worden toegepast op organisaties, groepen, teams en individuen. Maar bijna altijd staat er een #verandertraject centraal. Je past deze kleuren niet alleen toe op wát je verandert, maar ook hoe je dit verandert. Een verandertraject is namelijk iets persoonlijks: iedere organisatie is anders, dus er is geen blueprint die iedere organisatie kan volgen. Caluwé en Vermaak bieden met hun veranderkleuren een oplossing voor dit probleem: je kunt kiezen welke kleur het beste bij jouw organisatie, jouw vraagstuk en/of jouw team(s) past.

Per kleur één strategie

Waar staan de verschillende kleuren precies voor? Een beknopt overzicht:

Rood: Dit is de beloningsstrategie. Hierin gaat het vooral over het motiveren. Het stimuleren van het gewenste gedrag staat centraal. Belonen als het goed gaat, en verbinding en een ‘wij-gevoel’ aanwakkeren. Veel gesprekken met medewerkers in diverse varianten is hierbij het belangrijkste – en meest effectieve - middel.


Blauw: Dit is de projectmatige strategie. Men gaat hier projectmatig, gepland en oplossingsgericht te werk. Stappenplannen, handboeken en richtlijnen zijn heilig. Oh, en wetenschappelijk onderzoek ook. De communicatie gaat vooral top-down.


Geel: Dit is de onderhandelstrategie. Deze strategie is compromisgericht. Dat gaat altijd gepaard met onderhandelen. Het vormen van coalities speelt daarbij uiteraard een grote rol. Deze strategie wordt voornamelijk gebruikt in de politiek of bij overheidsinstanties.


Groen: Dit is de ontwikkelstrategie. Hierin gaat het vooral over het leren van elkaar en het werken in teams. Experimenteren, het delen van kennis en leren van elkaar staan hierin centraal. Feedback, terugkoppeling en coaching zijn onmisbare onderdelen van deze strategie.


Wit: Dit is de transformatiestrategie. Hier staat betekenisgeving, samenwerking, dialoog en interactie centraal. Deze strategie is vooral toekomstgericht: “Waar gaan we naar toe?” De verandering wordt niet zo zeer van bovenaf geregisseerd, maar vindt “spontaan” plaats, wanneer medewerkers merken dat het tijd is voor verandering. Zelfsturende teams en zelforganisatie spelen een grote rol.


Communicatie bij veranderingen is geen ‘one size fits all'. Juist bij veranderingen is het cruciaal om goed te kijken naar het DNA van de organisatie. Wat is de cultuur, hoe ziet de organisatiestructuur eruit, wat zijn de succesverhalen en waar zitten de kwetsbaarheden? Zonder die analyse heeft het geen zin om te starten met een verandering.


Deze kleurentheorie kan helpen bij het bepalen van de volgende stappen op basis van die analyse. Ik ben benieuwd: welke kleur (of kleuren) passen bij jouw organisatie?


Meer lezen over de kleurentheorie?


Lisa Peek is junior communicatieadviseur bij KOROKI Communications

Comments


bottom of page